RK Parochie  Paus Johannes XXIII                 gemeenschap  St Barbara

HomeContactenTarievenHistorieAndere sitesOrganisatieOpen VensterVrijwilligersbeleid

 

  TERUG

  Nieuwe Tarieven Kerkelijke Diensten

   

  Het parochiebestuur heeft nieuwe tarieven voor de kerkelijke diensten en andere kosten vastgesteld. Een aantal van de tarieven gold al vanaf 2008. Gezien de kostenstijging lijkt het logisch deze te herzien. Bij de vaststelling is o.a. rekening gehouden met de door het bisdom geadviseerde minimum tarieven.

  Nieuwe tarieven per 1 maart 2012

  Gebruik mortuarium

  200,-

  Avondwake

  200,-

  Gebruik achterzijde kerk voor condoleren (geen avondwake)

  100,--

  Uitvaartdienst incl. begrafenis op ons kerkhof

  350,-

  Uitvaartdienst, aansluitend crematie

  350,-

  Korte dienst in crematorium aansluitend aan de uitvaartdienst, in Utrecht en omgeving, incl. reiskosten

  75,-

  Uitvaartdienst in crematorium (geen dienst in de kerk)

  350,-

  Gebruik van keuken (achterzijde kerk)

  35,-

  Maken en afdrukken van misboekjes, per stuk

  1,00

  Doopvoorbereiding

  35,-

  Mis-intenties, per intentie

  10,--

  Jubileumviering (aparte dienst)

  200,-

  Huwelijksviering

  350.-

  Kaarsen, per stuk

  0,60

   

  De tarieven van de begraafplaats zijn niet aangepast. Grafdelven wordt doorberekend volgens de nota van de grafdelver.
  De overige, niet genoemde tarieven kunt u opvragen bij de penningmeester.

   

  Cor van Wiggen, penningmeester

   


                                                                                                                                               TERUG