Vrijwilligersbeleid

In de afgelopen periode is de werkgroep Vrijwilligersbeleid begonnen gesprekken te voeren met verschillende werkgroepen. In die gesprekken proberen we uit te leggen dat vrijwilligersbeleid zich niet zozeer richt op het werk dat door vrijwilligers gedaan wordt, maar meer op de vrijwilliger zelf. Zorg om de vrijwilligers, daar gaat het om. Mede aan de hand van de resultaten van de vorig jaar gehouden enquęte gaan we in gesprek met de vrijwilligers en proberen we erachter te komen wat hen bezighoudt, en of we hen kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van hun werk. Voor de een kan dat een stukje opleiding of toerusting betekenen, voor een ander betere materialen en voor weer een ander wellicht een andere taak die meer aansluit bij de persoonlijke interesse of mogelijkheden.

Vrijwilligersbeleid is een breed terrein waarin veel aspecten een rol spelen. Dat kunnen we niet allemaal tegelijk aanpakken. Naast de gesprekken die we met werkgroepen voeren beginnen we daarom gestructureerd met een paar activiteiten. Twee instrumenten zijn daarbij belangrijk: een talentenbank waarin we gegevens opslaan over de expertise en mogelijkheden van vrijwilligers, zodat ze zo goed mogelijk (en naar hun eigen tevredenheid) ingezet kunnen worden; en een vacaturebank, waarin we bijhouden voor welke taken er nog vrijwilligers nodig zijn. Vrijwilligers werven is echter niet de hoofdtaak van de werkgroep Vrijwilligersbeleid, dat is een taak die door ons allemáál uitgevoerd moet worden. We kunnen er met de vacaturebank wel voor zorgen dat er overzicht is over de ‘open plekken’, opdat er gericht naar invulling van de taken gezocht kan worden. Formulieren voor het aanmelden van vacatures of voor opgave van úw talenten kunt u vinden op de website. 

Wanneer u vragen hebt over vrijwilligerswerk in de Barbarakerk, neemt u dan gerust contact op met de coördinator van de werkgroep, Jan Lammers (T: 657 05 78), of geef uw vraag door via de Pastoraatsgroep.

Ondertussen gaat de werkgroep door met het verder vorm geven van vrijwilligersbeleid op de locatie Bunnik.

 

werkgroep Vrijwilligersbeleid

 

  1. Talentenformulier                                 Vacaturesformulier