RK Parochie  Paus Johannes XXIII                 gemeenschap  St Barbara

 

HomeContactenTarievenHistorieAndere sitesOrganisatieOpen VensterVrijwilligersbeleid
 

Voor dringende zaken:
neemt u rechtstreeks contact op met de pastoraatsgroep; mob 06 203 81 340 en kunt dan vragen naar Ineke Zomer of Marga Gietman
De pastoraatsgroep houdt twee keer in de week spreekuur:
's maandags  van  13.30 tot 14.30  uur en
donderdags   van  10.00 tot 11.00  uur  (achterom bij de pastorie)
voor een afspraak kunt u ook mailen naar: pastoraatsgroep.bunnik@hotmail.com

Overige informatie
omtrent kerkaangelegenheden, toediening van Sacramenten, opgeven  van misintenties. verhuizingen enz.
Hiervoor is het secretariaat twee keer in de week open: en wel
maandag van 13.30 tot 14.30  en donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur (achterom bij de pastorie)

PASTORAAL TEAM

Het team heeft als taak de pastorale zorg voor de parochie  en bestaat uit de volgende personen:

Fred Hogenelst pastoor, bestuursvoorzitter 
profiel 
Anton ten Klooster
Stationsweg 36, 3981 AD  Bunnik
tel overdag!  030 - 6371284
atenklooster@pj23.nl
priester


 
profiel

  
Laura de Vries
Loerikseweg 12, 3991 AD Houten
tel : 030 637 1284
mail:
pastoraal werker 
profiel catechese 
Vincent van der Helm
mail: diaken.vanderhelm@suitbertusparochie.nl
diaken 
 
Lilian Weijman
Loerikseweg 12, 3991 AD  Houten
tel  030 637 1284
mail: Lweijman@kerkmail.nl
pastoraal  werker


 
profiel  diaconie


 

Meike Hettinga
 Loerikseweg 12, 3991 AD Houten
tel : 030 637 1284
mail: mhettinga@pj23.nl

pastoraal werker


 
profiel catechese en jongeren


 
Ed van de Moosdijk
pastor.vandemoosdijk@suitbertusparochie.nl
pastoraal medewerker
 
 
Lidy Langendijk    
Secretariaat parochie  Paus Johannes XXIII
Loerikseweg 12, 3991 AD  Houten, tel 030 637 8642

mail:  info@pj23.nl
website: www.pj23.nl

Jongeren
mail. krommerijnjongeren@hotmail.com

hyves  www.j-o-k.hyves.nl

Locatieraad
Voorzitter


Jeroen Kavelaars,  Pr Beatrixstraat 20


tel 030 657 1850

Secretaris

John Meijer,            Zr Spinhovenlaan 41

tel 030 656 3815
Penningmeester Cor van Wiggen,    Provincialeweg 98 tel 030 656 7322
Beheer:

John Meijer,            Zr Spinhovenlaan 41

ad interim

Parochievergadering
Communicatie
Catechese en vorming
FinanciŽn en Beheer
Liturgie
Pastoraat en Diaconie


Marga Gietman
Jeroen Kavelaars
John v.d. Veldt

John Meijer

tel 030 656 3227
tel  030 657 1850
 tel 030 656 1063
t
tel  030 656 3815
Contactpersonen:
Dirigent
Organiste
Organist
Dameskoor'
Herenkoor
Kinderkoor
Pastoraatsgroep
Pastorale bezoekgroep
Kostersgroep
Bezoekgroep
Kerkradio
ParochiŽle Caristasinstelling

Piet-Hein van der Ven
Hiroko Imai
Wim Bouwman
Riet Klever
Joop Peek
Ineke Zomer

Mart Rasing

Hetty Koning
Sjaak Baas
Nico de Vos (banknr PCI 3113.00.901 )
 
tel  030 251 3411 / mail phvdven@gmail.com
 
mob 06 14 721 087
 tel 030 656 2264
 tel 030 656 2830
 tel 030 656 1299
 tel 030 656 1270
 
 tel 030 656 2098
 t
 tel 030 656 3292
 tel 030 656 4225
 tel 030