Collectanten

De groep collectanten zorgt bij toerbeurt voor het inzamelen van giften tijdens de diensten.

De contactpersoon voor de collectanten is Rob Kusters
Stationsweg 20b   tel 657 13 45

 

Terug