Communicatie

Sectie communicatie zorgt voor de externe contacten van onze kerk.

Te denken valt aan de volgende zaken:

 

 

Terug