Distr Bunniker

De Bunniker wordt door een veertig-tal mensen verspreid
Op n plaats komen de ca 1150 Bunnikers binnen en worden van daaruit naar zes verdelers gebracht
De verdeling gebeurt aan de hand van  looplijsten die door de ledenadminstratie  vervaardigd worden.
Op de plaats van binnenkomst van de bladen worden de Bunnikers gebundeld in wijken en die wijken
weer in groepen van de zes verdelers
De zes verdelers brengen de Bunnikers naar de zes zeven lopers die zorgen dat ze bij de parochianen
in de bus komen.
 

 

Terug