FinanciŽn en Beheer

De sectie is verantwoordelijk voor het financiŽle reilen en zijlen van de kerk
Zij stelt de jaarlijkse begroting op alsmede de jaarrekening en verstrekt
hierover informatie in de bijlage bij de jaarlijkse Kerkbalans

Het Beheer getreft het grote onderhoud van het kerkgebouw, zoals onder
laatst de vernieuwing van het kerkplein, maar ook bijvoorbeeld de
restauratie van het kerkorgel

De sectie financiŽn valt onder de verantwoordelijkheid van
Cor van Wiggen, Provincialeweg 98 , tel 656 7322

De afdeling Beheer wordt geleid door de heer

Theo van Ree, Boslaan 34  tel 656 30 36

 

Terug