Jongerenpastoraat

De groep houdt zich bezig met jongeren die, kort voor dat zij de basisschool verlieten, het Vormsel hebben ontvangen.
Drie vier keer per jaar organiseert de werkgroep een  gezellige avondbijeenkomst per jaargroep.
Soms worden ook wel jaargroepen samengevoegd.
Het streven is , in een gezellige sfeer, de jongens en meisjes maatschappij-bewuster te maken via spel, films
en gastsprekers.

Contacpersoon voor deze groep 12-16-jarigen is Shirkey Lammers

Terug