Kerkberichten

Ieder week verschijnen deze berichten in papieren vorm en worden achter in de kerk
beschikbaar gesteld aan de parochianen.
Zij worden ook aan verschillende belangstellenden opgestuurd.

Er staan behalve de tijden van de verschillende vieringen ook medelingen over
nieuwigheden van de parochie in en aankondigingen van belangrijke gebeurtenissen.

Sjaak Baas
Wim Bouwman
Herman van Burik
Henk vd Vegt

Terug