Kindernevendienst

Tijdens diverse vieringen door het jaar is er een kindernevendienst (KND). Er zit echter geen regelmaat in.
Er zijn KND-sten voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar en van 4 t/m 11jaar.
Vlak voor of aan het begin van de viering in de kerk worden de kinderen verzocht met de leidsters mee te gaan.
Tijdens de gehele viering blijven zij in de Pastorie Achterom, waar de KND gehouden wordt.
Op deze manier kan er voldoende tijd en aandacht besteed worden aan het thema van de KND en de verwerking ervan.
Na de viering komt de pastor bij de kinderen kijken wat zij hebben gedaan en gemaakt.

Tijdens een KND voor kinderen van 4 t/m 11 jaar gaan de kinderen die hun 1e Communie hebben gedaan samen met de leiding terug naar de kerk om te communie te gaan.
Na de communie gaan zij dan weer terug om de KND te vervolgen.
De KND voor kinderen van 4 t/m 6 jaar is iets korter, zij gaan na ongeveer een half uur / drie kwartier naar de crèche om daar nog wat te spelen met de kleintjes. Deze KND wordt n.l. gehouden bij een gezinsviering en daarbij is ook altijd een crèche aanwezig. (zie hieronder) 

Bij de volgende vieringen is er altijd een kindernevendienst:   gezinsvieringen
                            Advent-vieringen
                            een of twee vieringen in de vastentijd
                            tijdens de voorbereiding op de 1e H.Communie
                            Witte Donderdagviering
                            speciale vieringen

Gezinsvieringen:
tijdens deze vieringen is er een KND voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar.
Oudere kinderen zitten bij hun ouders in de kerk.

Advent-vieringen:
Er zijn drie advent-kindernevendiensten voor 4 t/m 11 jaar en een voor 4 t/m 6 jaar.
Er is n.l. ook altijd een gezinsviering tijdens de adventstijd. (zie hierboven)

Vastentijd:
Per kerkjaar wordt bekeken wanneer en voor welke leeftijd er een KND zal zijn.      

Voorbereiding 1e H. Communie:
Tijdens de voorbereiding op de 1e H.Communie, welke gedaan wordt door de Eerste Communie-groep, is er voor broertjes en zusjes van de
1e communicanten een KND. (4 t/m 11 jaar).
De communie-voorbereiding vindt n.l. plaats tijdens de zondagochtend-viering in de kerk.

Witte Donderdag:
Speciaal voor de 1e communicanten, maar ook voor alle andere kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar, is er een korte KND tijdens de viering van 19.00 uur. Voor de dienst van de tafel zijn de kinderen weer in de kerk bij hun ouders terug om de consecratie of, tijdens een Woord Communie Viering, het communie-gebed mee te maken. Aan het eind van de viering lopen de kinderen mee in de processie waarin de geconsacreerde hosties naar het rustaltaar worden gebracht.

Speciale vieringen:
Bij speciale gelegenheden, welke in de parochie plaatsvinden en waarbij de kinderen betrokken kunnen worden is er een KND.

Verder wordt er per liturgieschema bekeken of er nog meer KND-sten kunnen worden ingepland. Soms is er bijv. ook een KND op Allerzielen of Aswoensdag. Aangezien dit avondvieringen zijn, wordt bekeken of deze dagen in de vakantie of in het weekend vallen.

De leiding van de Kindernevendienst-groep bestaat uit vier dames.

Contactpersoon voor deze groep is
Wil van der Veldt, Dr. Breveestraat 71 in Bunnik, tel 030-6561063

Terug