Ledenadministratie

De ledenadminstratie houdt bij wie er in onze parochiegemeenschap worden opgenomen
door  verhuizing naar onze gemeente of geboorte en wie er vertrekken door overlijden,
opzeggen of verhuizen
Dit gebeurt in SILA, een databasde, die onderhouden wordt door Herman van Burik
en Maria van der Tol

De gegevens hiervan worden o.a. gebruikt voor het maken van distributielijsten
voor de Kerkbalans en de Bunniker

Terug