Misdienaars

In de parochie zijn 15 misdienaars actief, zowel jongens als meisjes (misdienettes), in de leeftijd van 8 tot 18 jaar.
Als kinderen in de parochie hun 1e H. Communie hebben gedaan kunnen zij zich hiervoor opgeven.
Eens in de vier weken wordt er een misdienaarslijst gemaakt en naar de kinderen gestuurd.

Tijdens een Woord-Communieviering wordt er een misdienaar en tijdens een Eucharistie viering worden er twee misdienaars ingeroosterd.
Op deze manier zijn de misdienaars gemiddeld een maal in de vier weken aan de beurt om een viering te dienen.

Bij een huwelijk of een begrafenis zijn er meestal ook een of twee misdienaars aanwezig.

Eens in de anderhalf jaar wordt er voor de jongelui een gezellige (mid)dag  georganiseerd, samen met het kinderkoor en andere jongerengroepen binnen de parochie als dank voor hun inzet voor de parochie.  

Contactpersoon voor deze misdienaars en misdienettes-groep is
Femke Hollander, Groeneweg 50,
tel 030-657 09 31

Terug