Oecumenische vieringen

De Oecumenische vieringen worden voorbereid door de WIKO en
van elke kerk een voorganger (pastor en dominee)

De vieringen vinden plaats rond de grote kerkelijke feestdagen,
van Pasen en Hemelvaart;  aan het  begin van de week van
het gebed voor de eenheid en op vredeszondag, alsmede de
jaarlijkse Lessons and Carols in de adventstijd
Verder worden er 4 Taizé-vieringen gehouden, die eveneens
in oecumenisch verband worden gehouden.

Contactpersoon voor het katholieke deel van de WIKO is
Ineke Zomers. Kersenboomgaard 7
tel 030 252 3601

 

 

 

Terug