Oecumene

Deze werkgroep neemt namens onze parochie deel aan de WIKO
(Werkgroep Inter-Kerkelijk Overleg)
De werkgroep Oecumene  bestaat uit leden van de drie kerken van Bunnik
en vormt het uitvoerend orgaan van de plaatselijke Raad van Kerken,
voor zover deze zich op oecumenisch terrein beweegt.
In dit verband willen de kerken alles samen bespreken en doen wat de
zichtbaarheid en de groei van de in Christus gegeven en door Hem
gewilde eenheid kan bevorderen.
Aangezien de WIKO een werkgroep is zijn er uitvoerende taken zoals:

Contactpresoon is Ineke Zomer

Terug