Omgekeerd huisbezoek

De werkgroep organiseert van tijd tot tijd inloopavonden op de pastorie
Na een korte kennismakingsronde wordt gesproken over de geloofsbeleving
en worden ervaringen uitgewisseld.
De gesprekken zijn iedere keer weer anders omdat de gespreks-onderwerpen
min of meer spontaan ontstaan

BESTAAT NIET MEER !!!!!!!

Terug