Parochiebestuur

Pastores:                                                                    Gastvoorgangers                                                                                Voorgangers Eigen Parochianen

Lidy de Graaf Hans Eppink Anton Rasing   Contactpersoon
Annemiek de Jong van Campen William de Jong Leo Truyman
Wouter Paepe Patrick Kuipers Jan Wagenaar
Gereard Peters Cor van Raay  
Lilian Weijman Anton Vernooy  
Edwin van de Zande Adri Verweij  

                                                                                  BESTUUR

John Meijer Vice voorzitter
Saskia Wagenaar Secretaris
Cor van Wiggen Penningmeester
Jeroen Kavelaars Catechese
Theo van Ree Beheerr

 

Terug