Redaktie Bunniker

De redaktie verwerkt de kopy voor de Bunniker, het parochieblad van onze parochie, dat 5 maal per jaar verschijnt
In verband met de fusie van de acht parochies wordt de verschijnigsfrequentie ogevoerd.
Daarom is het wenselijk de huidige redaktie uit te breiden!!!!

De kopy komt van de pastores (het voorwoord) en vanuit de verschillende secties.
Een andere bron van informatie is de parochiebeladenservice, maar ook kopy van de
"gewone" parochianen is altijd welkom.

De redaktie wordt gevormd door

 

 

Terug