Vrijwilligersbeleid

Zoals de voorste pagina vermeldt wordt het reilen en zijlen van de parochie grotendeels
in stand gehouden door vrijwilligers.
Voor onze parochie zijn dit er 300, de leden van de koren meegerekend.
Als waardering organiseert het parochiebestuur jaarlijks een feestavond voor hen georganiseerd.

Er bestaat ook een vrijwilligers-informatiepunt (VIP)
Marlies van Veen van de Past. Heggelaan nr 2 is daar van het aanspreekpunt

Terug