Woord en communieviering

Deze groep verzorgt acht maal per jaar weekendvieringen wanneer er geen pastor.
beschikbaar is

Ook de dinsdagochtendvieringen wordt bij toerbeurt door pastores en deze parochianen
verzorgd

Daarnaast kan in noodgevallen zowel in een weekend als ook op dinsdagochtend een beroep
op hen gedaan worden.

ok

Terug